Skip to main content

Anhydrietvloer schuren

Anhydrietvloer

In het begin van de jaren 90 kwamen wij de eerste anhydrietvloeren tegen. Tegenwoordig wordt er in veel nieuwbouwwoningen steeds vaker voor anhydrietvloeren gekozen, zowel in de laag als hoogbouw. De reden is dan ook dat het tegenover de traditionele zand/cement afwerkvloeren het een minder arbeidsintensief proces is en het aantal te plaatsen vierkante meters per dag hoger ligt. Hierdoor wordt de anhydrietvloer ook wel de vloer van de toekomst genoemd.

Maar wat is nu eigenlijk anhydriet, een calciumsulfaat gebonden gietvloer. Het is een watervrij gips dat verhard wanneer het in aanraking komt met water en door een toeslagmiddel (granulaat) aan elkaar verbindt. Deze vloeren zijn herkenbaar aan hun vaak witte of licht roze kleur. Een voordeel van een anhydrietvloer is doordat het een gietvloer is deze vrij vlak zijn en ze nauwelijks krimpen. Echter zijn er ook nadelen aan anhydriet, het kan zeer slecht tegen vocht, eventuele lekkages brengen zeer ernstige schade toe aan de vloer zelf, zowel aan het eventuele tegelwerk. Daardoor zullen in woningen waar een anhydrietvloer wordt toegepast, de natte ruimtes (badkamer en toilet) altijd nog voorzien zijn van een zand/cement afwerkvloer.

Tik op een afbeelding en draai uw scherm om deze groter te bekijken.

Anhydrietvloer schuren

Anhydrietvloer schuren

Anhydrietvloer schuren

Anhydrietvloer schuren

Op een anhydrietvloer zijn uitstekend tegels te plaatsen en prima vloerverwarming in te frezen, echter gaan hier een aantal handelingen aan vooraf. Tijdens het gieten van een anhydrietvloer zinken de zwaardere bestanddelen in de mortel en het vocht in de mortel komt naar de oppervlakte. Dit vormt tijdens de droging een schuimige laag, wat na volledige droging een zeer zwakke poederende toplaag (calciumsulfiet) is. Deze laag vormt een zeer onstabiele ondergrond voor de hechting van tegellijm en dient ten alle tijden verwijderd te worden door middel van schuren. Er zijn leveranciers van anhydriet die beweren dat dit niet noodzakelijk is, door onze jarenlange ervaring weten wij inmiddels wel beter. Klik op de foto om het voor- en na verschil nader te bekijken.

Vaak wordt de noodzaak van het schuren in twijfel gebracht, of is er achteraf geen rekening mee gehouden in het budget waardoor het door een leverancier achterwege wordt gelaten. Voordat wij over gaan tot het plaatsen van tegels wordt eerst het aanwezige vochtpercentage in de vloer gemeten door middel van een carbid meting. Is de uitslag negatief dan is het noodzakelijk te wachten totdat het vocht percentage is afgenomen, waarbij er een nieuwe vocht meting plaatsvindt. Als de uitslag positief is gaan wij over tot het schuren van de gehele vloer. Na het schuren wordt de vloer grondig gestofzuigd, daarna wordt de vloer voorzien van een afsluitend voorstrijkmiddel om de zuiging op te heffen en hechting te optimaliseren. Ten slotte worden de dag erna de tegels verlijmd met een speciaal daarvoor geschikte flexibele anhydrietvloer tegellijm.